Publicatiekalender

De publicatiekalender biedt een overzicht van de data van de eerstvolgende actualisering van de gegevens per onderwerp. Het betreft monetaire, financiële en externe gegevens die DNB verzamelt en bewerkt. Daarnaast zijn er enkele gegevens van de ECB.

Datum update publicatiekalender 28-11-2018Publicatie datum Onderwerp Verslag periode
Dagelijks Rente en wisselkoersen D-1
Dagelijks Aandelenbeursindices D-1
Woensdag Monetair beleid ECB W-1
13-12-2018 Gegevens individuele pensioenfondsen K3/18
13-12-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen K3/18
13-12-2018 Belegd pensioenvermogen K3/18
14-12-2018 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 11/18
21-12-2018 Landenrisico banken K3/18
24-12-2018 Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer K3/18
24-12-2018 Extern vermogen Nederland K3/18
24-12-2018 Bruto externe schuld van Nederland K3/18
24-12-2018 Directe investeringen in Nederland en het buitenland K3/18
24-12-2018 Beleggingsfondsen K3/18
24-12-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 11/18
27-12-2018 Houderschap Nederlands staatspapier K3/18
28-12-2018 Gegevens individuele banken H1/18
3-1-2019 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 11/18
3-1-2019 Kernindicatoren monetaire statistieken 11/18