Publicatiekalender

De publicatiekalender biedt een overzicht van de data van de eerstvolgende actualisering van de gegevens per onderwerp. Het betreft monetaire, financiële en externe gegevens die DNB verzamelt en bewerkt. Daarnaast zijn er enkele gegevens van de ECB.

Datum update publicatiekalender 17-09-2019
Publicatie datum Onderwerp Verslag periode
Dagelijks Rente en wisselkoersen D-1
Dagelijks Aandelenbeursindices D-1
Woensdag Monetair beleid ECB W-1
26-11-2019 Retailbetalingsverkeer K3/19
26-11-2019 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 10/19
28-11-2019 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 10/19
28-11-2019 Kernindicatoren monetaire statistieken 10/19
2-12-2019 Rente en wisselkoersen 11/19
2-12-2019 Aandelenbeursindices 11/19
3-12-2019 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 11/19
4-12-2019 Debet- en creditrentes van banken 10/19
4-12-2019 Kernindicatoren monetaire statistieken 10/19
5-12-2019 Balansen verzekeringsinstellingen K3/19
5-12-2019 Balansen pensioenfondsen K3/19
6-12-2019 Internationale reserves 11/19
9-12-2019 Financiële stabiliteitsindicatoren K3/19
9-12-2019 Structuurindicatoren Nederlands bankwezen K3/19
9-12-2019 Balansen kredietinstellingen K3/19
9-12-2019 Baten en lasten van kredietinstellingen K3/19
12-12-2019 Premiepensioeninstellingen K3/19
12-12-2019 Gegevens individuele pensioenfondsen K3/19
12-12-2019 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen K3/19
12-12-2019 Belegd pensioenvermogen K3/19
13-12-2019 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 11/19
23-12-2019 Landenrisico banken K3/19
24-12-2019 Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer K3/19
24-12-2019 Extern vermogen Nederland K3/19
24-12-2019 Bruto externe schuld van Nederland K3/19
24-12-2019 Directe investeringen in Nederland en het buitenland K3/19
24-12-2019 Beleggingsfondsen K3/19
27-12-2019 Houderschap Nederlands staatspapier K3/19
30-12-2019 Gegevens individuele banken H1/19
30-12-2019 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) K3/19
31-12-2019 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 11/19
3-1-2020 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 11/19
3-1-2020 Kernindicatoren monetaire statistieken 11/19
6-1-2020 Kredietverlening MKB K3/19