Publicatiekalender

De publicatiekalender biedt een overzicht van de data van de eerstvolgende actualisering van de gegevens per onderwerp. Het betreft monetaire, financiële en externe gegevens die DNB verzamelt en bewerkt. Daarnaast zijn er enkele gegevens van de ECB.

Datum update publicatiekalender 03-07-2020
Publicatie datum Onderwerp Verslag periode
Dagelijks Rente en wisselkoersen D-1
Dagelijks Aandelenbeursindices D-1
Woensdag Monetair beleid ECB W-1
7-7-2020 Internationale reserves 06/20
7-7-2020 Registers K2/20
10-7-2020 Houderschap Nederlands staatspapier K1/20
14-7-2020 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 06/20
14-7-2020 Enquête kredietverlening K3/20
16-7-2020 Houderschap schuldpapier/beursgenoteerde aandelen 05/20
28-7-2020 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken K2/20, 06/20
28-7-2020 Internationale kredietverlening banken K2/20
28-7-2020 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 06/20
28-7-2020 Kernindicatoren monetaire statistieken 06/20
31-7-2020 Statistische aggregaten in kader van Europese Supervisory Disclosure 2019
31-7-2020 Debet- en creditrentes van banken 06/20
31-7-2020 Kernindicatoren monetaire statistieken 06/20
1-8-2020 Rente en wisselkoersen 07/20
1-8-2020 Aandelenbeursindices 07/20
4-8-2020 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 07/20
6-8-2020 Emissies van effecten K2/20
7-8-2020 Internationale reserves 07/20
13-8-2020 Houderschap schuldpapier/beursgenoteerde aandelen 06/20
14-8-2020 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 07/20
14-8-2020 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) 2019
17-8-2020 Beleggingsinstellingen K2/20
18-8-2020 Securitisatievehikels K2/20
25-8-2020 Retailbetalingsverkeer K2/20
25-8-2020 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 07/20
28-8-2020 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 07/20
28-8-2020 Kernindicatoren monetaire statistieken 07/20
2-9-2020 Rente en wisselkoersen 08/20
2-9-2020 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 08/20
2-9-2020 Aandelenbeursindices 08/20
2-9-2020 Debet- en creditrentes van banken 07/20
2-9-2020 Kernindicatoren monetaire statistieken 07/20
7-9-2020 Internationale reserves 08/20
8-9-2020 Financiële stabiliteitsindicatoren K2/20
8-9-2020 Structuurindicatoren Nederlands bankwezen K2/20
8-9-2020 Onderhandse derivatencontracten bij banken H1/20
8-9-2020 Balansen kredietinstellingen K2/20
8-9-2020 Baten en lasten van kredietinstellingen K2/20
10-9-2020 Balansen verzekeringsinstellingen K2/20
10-9-2020 Balansen pensioenfondsen K2/20
14-9-2020 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 08/20
17-9-2020 Pensioenregelingen 2020
17-9-2020 Gegevens individuele pensioenfondsen K2/20
17-9-2020 Gegevens individuele pensioenfondsen 2019
17-9-2020 Toezichtgegevens pensioenfondsen 2019
17-9-2020 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen K2/20
17-9-2020 Belegd pensioenvermogen K2/20
18-9-2020 Premiepensioeninstellingen K2/20
22-9-2020 Landenrisico banken K2/20
23-9-2020 Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer K2/20
23-9-2020 Extern vermogen Nederland K2/20
23-9-2020 Bruto externe schuld van Nederland K2/20
23-9-2020 Directe investeringen in Nederland en het buitenland 2019
23-9-2020 Bijzondere Financiële Instellingen (update) 2019
23-9-2020 Beleggingsfondsen K2/20
24-9-2020 Houderschap Nederlands staatspapier K2/20
28-9-2020 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 08/20
28-9-2020 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) K2/20
28-9-2020 Kernindicatoren monetaire statistieken 08/20
29-9-2020 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 08/20
30-9-2020 Uitgebreide geografische uitsplitsing directe investeringen en effectenbezit 2019
1-10-2020 Rente en wisselkoersen K3/20, 09/20
1-10-2020 Aandelenbeursindices K3/20, 09/20
1-10-2020 Debet- en creditrentes van banken 08/20
1-10-2020 Kernindicatoren monetaire statistieken 08/20
2-10-2020 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 09/20
5-10-2020 Kredietverlening MKB K2/20
7-10-2020 Internationale reserves 09/20
7-10-2020 Registers K3/20
14-10-2020 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 09/20
27-10-2020 Enquête kredietverlening K4/20
27-10-2020 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 09/20
28-10-2020 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken K3/20, 09/20
28-10-2020 Internationale kredietverlening banken K3/20
28-10-2020 Kernindicatoren monetaire statistieken 09/20
1-11-2020 Rente en wisselkoersen 10/20
1-11-2020 Aandelenbeursindices 10/20
2-11-2020 Debet- en creditrentes van banken 09/20
2-11-2020 Kernindicatoren monetaire statistieken 09/20
3-11-2020 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 10/20
6-11-2020 Internationale reserves 10/20
6-11-2020 Emissies van effecten K3/20
13-11-2020 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 10/20
17-11-2020 Beleggingsinstellingen K3/20
18-11-2020 Securitisatievehikels K3/20
24-11-2020 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 10/20
25-11-2020 Retailbetalingsverkeer K3/20
27-11-2020 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 10/20
27-11-2020 Kernindicatoren monetaire statistieken 10/20
2-12-2020 Rente en wisselkoersen 11/20
2-12-2020 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 11/20
2-12-2020 Aandelenbeursindices 11/20
2-12-2020 Debet- en creditrentes van banken 10/20
2-12-2020 Kernindicatoren monetaire statistieken 10/20
7-12-2020 Internationale reserves 11/20
9-12-2020 Financiële stabiliteitsindicatoren K3/20
9-12-2020 Structuurindicatoren Nederlands bankwezen K3/20
9-12-2020 Balansen kredietinstellingen K3/20
9-12-2020 Baten en lasten van kredietinstellingen K3/20
10-12-2020 Premiepensioeninstellingen K3/20
10-12-2020 Balansen verzekeringsinstellingen K3/20
10-12-2020 Balansen pensioenfondsen K3/20
10-12-2020 Gegevens individuele pensioenfondsen K3/20
10-12-2020 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen K3/20
10-12-2020 Belegd pensioenvermogen K3/20
14-12-2020 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 11/20
23-12-2020 Landenrisico banken K3/20
24-12-2020 Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer K3/20
24-12-2020 Extern vermogen Nederland K3/20
24-12-2020 Bruto externe schuld van Nederland K3/20
24-12-2020 Beleggingsfondsen K3/20
28-12-2020 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) K3/20
29-12-2020 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 11/20
30-12-2020 Gegevens individuele banken H1/20
31-12-2020 Houderschap Nederlands staatspapier K3/20
5-1-2021 Kredietverlening MKB K3/20
6-1-2021 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 11/20
6-1-2021 Kernindicatoren monetaire statistieken 11/20