Publicatiekalender

De publicatiekalender biedt een overzicht van de data van de eerstvolgende actualisering van de gegevens per onderwerp. Het betreft monetaire, financiële en externe gegevens die DNB verzamelt en bewerkt. Daarnaast zijn er enkele gegevens van de ECB.

Datum update publicatiekalender 24-01-2018


Publicatie datum Onderwerp Verslag periode
Dagelijks Rente en wisselkoersen D-1
Dagelijks Aandelenbeursindices D-1
Woensdag Monetair beleid ECB W-1
26-2-2018 Retailbetalingsverkeer K4/17
27-2-2018 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 01/18
27-2-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 01/18
1-3-2018 Rente en wisselkoersen 02/18
1-3-2018 Aandelenbeursindices 02/18
2-3-2018 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 02/18
5-3-2018 Debet- en creditrentes van banken 01/18
7-3-2018 Internationale reserves 02/18
8-3-2018 Balansen verzekeringsinstellingen K4/17
8-3-2018 Balansen pensioenfondsen K4/17
8-3-2018 Gegevens individuele pensioenfondsen K4/17
8-3-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen K4/17
8-3-2018 Belegd pensioenvermogen K4/17
9-3-2018 Premiepensioeninstellingen K4/17
9-3-2018 Onderhandse derivatencontracten bij banken H2/17
12-3-2018 Financiële stabiliteitsindicatoren K4/17
12-3-2018 Structuurindicatoren Nederlands bankwezen K4/17
12-3-2018 Balansen kredietinstellingen K4/17
12-3-2018 Baten en lasten van kredietinstellingen K4/17
14-3-2018 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 02/18
23-3-2018 Landenrisico banken K4/17
26-3-2018 Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer K4/17
26-3-2018 Extern vermogen Nederland K4/17
26-3-2018 Bruto externe schuld van Nederland K4/17
26-3-2018 Reconciliatie betalingsbalans en extern vermogen 2017
26-3-2018 Directe investeringen in Nederland en het buitenland K4/17
26-3-2018 Geografische uitsplitsing van de Nederlandse betalingsbalans 2017
26-3-2018 Bijzondere Financiële Instellingen 2017
26-3-2018 Beleggingsfondsen K4/17
27-3-2018 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 02/18
27-3-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 02/18
29-3-2018 Houderschap Nederlands staatspapier K4/17
3-4-2018 Rente en wisselkoersen K1/18, 03/18
3-4-2018 Aandelenbeursindices K1/18, 03/18
4-4-2018 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 03/18
4-4-2018 Debet- en creditrentes van banken 02/18
5-4-2018 Kredietverlening MKB K4/17
6-4-2018 Internationale reserves 03/18
9-4-2018 Registers K1/18
13-4-2018 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 03/18
16-4-2018 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II Basic) K4/17
16-4-2018 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) K4/17
24-4-2018 Enquête kredietverlening K1/18
25-4-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 03/18
27-4-2018 Internationale kredietverlening banken K1/18
30-4-2018 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken K1/18, 03/18
30-4-2018 Fiscaal aantrekkelijke spaar- en beleggingsproducten 2017
1-5-2018 Rente en wisselkoersen 04/18
1-5-2018 Aandelenbeursindices 04/18
2-5-2018 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 04/18
4-5-2018 Debet- en creditrentes van banken 03/18
7-5-2018 Internationale reserves 04/18
11-5-2018 Emissies van effecten K1/18
14-5-2018 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 04/18
23-5-2018 Beleggingsinstellingen K1/18
24-5-2018 Securitisatievehikels K1/18
29-5-2018 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 04/18
30-5-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 04/18
31-5-2018 Retailbetalingsverkeer K1/18
1-6-2018 Rente en wisselkoersen 05/18
1-6-2018 Aandelenbeursindices 05/18
4-6-2018 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 05/18
4-6-2018 Debet- en creditrentes van banken 04/18
7-6-2018 Internationale reserves 05/18
7-6-2018 Balansen verzekeringsinstellingen K1/18
7-6-2018 Balansen pensioenfondsen K1/18
8-6-2018 Premiepensioeninstellingen K1/18
14-6-2018 Financiële stabiliteitsindicatoren K1/18
14-6-2018 Structuurindicatoren Nederlands bankwezen K1/18
14-6-2018 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 05/18
14-6-2018 Balansen kredietinstellingen K1/18
14-6-2018 Baten en lasten van kredietinstellingen K1/18
14-6-2018 Toeslaggegevens pensioenfondsen 2018
14-6-2018 Gegevens individuele pensioenfondsen K1/18
14-6-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen K1/18
14-6-2018 Belegd pensioenvermogen K1/18
22-6-2018 Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer K1/18
22-6-2018 Extern vermogen Nederland K1/18
22-6-2018 Bruto externe schuld van Nederland K1/18
22-6-2018 Directe investeringen in Nederland en het buitenland K1/18
22-6-2018 Landenrisico banken K1/18
22-6-2018 Beleggingsfondsen K1/18
27-6-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 05/18
27-6-2018 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 05/18
28-6-2018 Houderschap Nederlands staatspapier K1/18
29-6-2018 Gegevens individuele banken H2/17
2-7-2018 Rente en wisselkoersen K2/18, 06/18
2-7-2018 Aandelenbeursindices K2/18, 06/18
3-7-2018 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 06/18
3-7-2018 Debet- en creditrentes van banken 05/18
4-7-2018 Kredietverlening MKB K1/18
6-7-2018 Internationale reserves 06/18
6-7-2018 Registers K2/18
9-7-2018 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II Basic) K1/18
9-7-2018 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) K1/18
13-7-2018 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 06/18
24-7-2018 Enquête kredietverlening K2/18
25-7-2018 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken K2/18, 06/18
26-7-2018 Internationale kredietverlening banken K2/18
31-7-2018 Statistische aggregaten in kader van Europese Supervisory Disclosure 2017
25-7-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 06/18
1-8-2018 Rente en wisselkoersen 07/18
1-8-2018 Aandelenbeursindices 07/18
1-8-2018 Debet- en creditrentes van banken 06/18
2-8-2018 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 07/18
3-8-2018 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) 2017
7-8-2018 Internationale reserves 07/18
7-8-2018 Emissies van effecten K4/17
14-8-2018 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 07/18
16-8-2018 Beleggingsinstellingen K2/18
17-8-2018 Securitisatievehikels K2/18
27-8-2018 Retailbetalingsverkeer K2/18
28-8-2018 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 07/18
29-8-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 07/18
3-9-2018 Rente en wisselkoersen 08/18
3-9-2018 Aandelenbeursindices 08/18
3-9-2018 Debet- en creditrentes van banken 07/18
4-9-2018 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 08/18
6-9-2018 Balansen verzekeringsinstellingen K2/18
6-9-2018 Balansen pensioenfondsen K2/18
7-9-2018 Financiële stabiliteitsindicatoren K2/18
7-9-2018 Structuurindicatoren Nederlands bankwezen K2/18
7-9-2018 Internationale reserves 08/18
7-9-2018 Premiepensioeninstellingen K2/18
7-9-2018 Onderhandse derivatencontracten bij banken H1/18
7-9-2018 Balansen kredietinstellingen K2/18
7-9-2018 Baten en lasten van kredietinstellingen K2/18
14-9-2018 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 08/18
20-9-2018 Pensioenregelingen 2018
20-9-2018 Gegevens individuele pensioenfondsen K2/18
20-9-2018 Gegevens individuele pensioenfondsen 2017
20-9-2018 Toezichtgegevens pensioenfondsen 2017
20-9-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen K2/18
20-9-2018 Belegd pensioenvermogen K2/18
21-9-2018 Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer K2/18
21-9-2018 Extern vermogen Nederland K2/18
21-9-2018 Bruto externe schuld van Nederland K2/18
21-9-2018 Uitgebreide geografische uitsplitsing directe investingen en effectenbezit 2017
21-9-2018 Directe investeringen in Nederland en het buitenland K2/18
21-9-2018 Bijzondere Financiële Instellingen (update) 2017
21-9-2018 Landenrisico banken K2/18
21-9-2018 Beleggingsfondsen K2/18
25-9-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 08/18
27-9-2018 Houderschap Nederlands staatspapier K2/18
27-9-2018 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 08/18
1-10-2018 Rente en wisselkoersen K3/18, 09/18
1-10-2018 Aandelenbeursindices K3/18, 09/18
2-10-2018 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 09/18
3-10-2018 Kredietverlening MKB K2/18
3-10-2018 Debet- en creditrentes van banken 08/18
5-10-2018 Internationale reserves 09/18
5-10-2018 Registers K3/18
8-10-2018 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II Basic) K2/18
8-10-2018 Financiële gegevens verzekeraars (Solvency II) K2/18
12-10-2018 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 09/18
23-10-2018 Enquête kredietverlening K3/18
24-10-2018 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken K3/18, 09/18
25-10-2018 Internationale kredietverlening banken K3/18
30-10-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 09/18
31-10-2018 Debet- en creditrentes van banken 09/18
1-11-2018 Rente en wisselkoersen 10/18
1-11-2018 Aandelenbeursindices 10/18
2-11-2018 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 10/18
6-11-2018 Emissies van effecten K3/18
7-11-2018 Internationale reserves 10/18
14-11-2018 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 10/18
16-11-2018 Beleggingsinstellingen K3/18
16-11-2018 Securitisatievehikels K3/18
26-11-2018 Retailbetalingsverkeer K3/18
27-11-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 10/18
28-11-2018 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 10/18
3-12-2018 Rente en wisselkoersen 11/18
3-12-2018 Aandelenbeursindices 11/18
4-12-2018 Rentetermijnstructuur pensioenfondsen 11/18
4-12-2018 Debet- en creditrentes van banken 10/18
6-12-2018 Balansen verzekeringsinstellingen K3/18
6-12-2018 Balansen pensioenfondsen K3/18
7-12-2018 Financiële stabiliteitsindicatoren K3/18
7-12-2018 Structuurindicatoren Nederlands bankwezen K3/18
7-12-2018 Internationale reserves 11/18
7-12-2018 Premiepensioeninstellingen K3/18
7-12-2018 Balansen kredietinstellingen K3/18
7-12-2018 Baten en lasten van kredietinstellingen K3/18
13-12-2018 Gegevens individuele pensioenfondsen K3/18
13-12-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen K3/18
13-12-2018 Belegd pensioenvermogen K3/18
14-12-2018 Central Bank Survey van de Nederlandsche Bank 11/18
18-12-2018 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen 11/18
21-12-2018 Landenrisico banken K3/18
24-12-2018 Betalingsbalans, internationaal goederen- en dienstenverkeer, directe investeringen, effectenverkeer, derivaten en overig financieel verkeer K3/18
24-12-2018 Extern vermogen Nederland K3/18
24-12-2018 Bruto externe schuld van Nederland K3/18
24-12-2018 Directe investeringen in Nederland en het buitenland K3/18
24-12-2018 Beleggingsfondsen K3/18
27-12-2018 Houderschap Nederlands staatspapier K3/18
28-12-2018 Gegevens individuele banken H1/18
3-1-2019 Kredietverlening en aangetrokken deposito's banken 11/18