Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom zijn er maar weinig data op maand- en dagbasis beschikbaar?
De meeste data zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Uitzonderingen zijn: monetaire data (maandbasis) en financiële marktinformatie (dagbasis).

Wat is het filter Soort?
Het filter Soort verwijst naar het doel waarvoor DNB de gegevens heeft verzameld:

  • Macro-economie: financiële marktvariabelen, statistieken van financiële sectoren en betalingsbalansstatistieken.
  • Monetair: cijfers over de kredietinstellingen en andere financiële instellingen die relevant zijn voor het monetaire beleid.
  • Toezicht: geaggregeerde gegevens die worden verzameld in het kader van het toezicht op financiële instellingen.
  • Overig: wettelijke rente en registerinformatie over aantallen banken, verzekeraars en pensioenfondsen die onder toezicht staan.
Banken

Waar vind ik informatie over de depositofaciliteit van DNB?
De depositofaciliteit staat onder opgenomen leningen en deposito's van ingezetenen van het eurogebied en de sector 'MFI's' (kolom 18) in de maandbalans van DNB.

Waar vind ik een overzicht van alle geregistreerde monetaire financiële instellingen (MFI's)?
In Open Boek Toezicht vindt u registers van de bij DNB geregistreerde instellingen.

Waar vind ik informatie over de hypotheekschuld verstrekt door MFI’s?
Informatie over de hypotheekschuld op de balans van de MFI’s vindt u hier. Gegevens over de hypotheekschuld gecorrigeerd voor securitisaties en breuken staan hier. Informatie over de totale hypotheekschuld vindt u bij het CBS.

Waar vind ik informatie over non-performing loans?
Informatie over niet-presterende leningen als % van het kapitaal vindt u hier.

Waar vind ik informatie of cijfers over individuele banken?
Een aantal financiële kerncijfers van individuele banken vindt u hier.

Waarom staan niet alle individuele banken vermeld in het overzicht ‘Financiële gegevens van individuele banken’?
DNB publiceert alleen cijfers van die banken die met deze publicatie van hun cijfers hebben ingestemd.

Waar vind ik hypotheekrentes?
De hypotheekrentes vanaf 2003 vindt u hier.

Waar vind ik de geldhoeveelheid M1, M2 en M3?
Gegevens over de geldhoeveelheid vindt u hier:

  • M1 kan als volgt worden berekend: kolom 8 -/- kolom 7 (geld in omloop) + kolom 1 (girale deposito's).
  • M2 kan als volgt worden berekend: M1 + kolom 2 (deposito's met vaste looptijd tot 2 jaar) + kolom 3 (deposito's met opzegtermijn tot 3 maanden).
  • M3 vindt u terug in kolom 8.

Waar staat het SE-Handboek met de richtlijnen voor de SE-rapportages?
Het SE-Handboek vindt u op de e-Line DNB informatiepagina's onder gebruikersdocumentatie.

Beleggingsinstellingen

Waar vind ik een overzicht van alle geregistreerde beleggingsinstellingen?
De beleggingsinstellingen staan in het register van de ECB aangegeven.

Financiële markten en rente

Waar kan ik gegevens vinden over rendementen op staatsobligaties?
De rendementen op staatsleningen staan in de tabel Marktrentevoeten. Meer informatie over staatsleningen biedt het Agentschap van het Ministerie van Financiën.

Wat is de rentetermijnstructuur?
De rentetermijnstructuur wordt geconstrueerd op basis van de swapcurve en gebruikt om de actuele waarde van de pensioenverplichtingen te bepalen. De data vindt u in de tabel 'Rentetermijnstructuur pensioenfondsen. Meer informatie kunt u vinden in Open Boek Toezicht.

Welke methodiek hanteert DNB bij het berekenen van de yieldcurve?
De methodiek voor het berekenen van de yieldcurve wordt beschreven in het document Vaststelling methode rentetermijnstructuur.

Waar kan ik de euro area yield curve vinden?
De euro area yield curve staat op de website van de ECB.

Waar kan ik historische kapitaalmarktrentes vinden?
Kapitaalmarktrentevoeten vindt u hier. Historische informatie over geld- en kapitaalmarktrentes staat in de CBS-publicatie 'Tweehonderd jaar statistiek in tijdreeksen, 1800-1999' (pagina 101).

Vanaf wanneer heeft DNB tijdreeksen van indices van Nederlandse aandelen beschikbaar?
Vanaf 1982. Deze gegevens over aandelenkoersen vindt u hier.

Waar vind ik gegevens over de rating van financiële instellingen?
DNB maakt geen ratings; raadpleeg daarvoor de verschillende ratingbureaus.

Wat betekent Euribor en waar vind ik de Euribortarieven?
Het Euribortarief (Euro Interbank Offered Rate) is het gemiddelde rentetarief (met uitzondering van de hoogste en laagste waardes) waartegen een selectie van banken uit het eurogebied bereid zijn elkaar leningen in euro's te verstrekken. De Euribortarieven staan hier .

Waar vind ik de goudprijs?
De goudprijs vindt u hier. Dit is de goudprijs per 1 kilogram fijn (zuiver) goud.

Macro-economie

Waar vind ik cijfers over het bruto binnenlands product (bbp)?
Cijfers over het bbp vindt u bij het CBS.

Waar kan ik een overzicht vinden van de huizenprijzen?
Een overzicht van de ontwikkeling van de huizenprijzen staat hier.
Meer cijfers over huizenprijzen vindt u bij het CBS, het Kadaster en de NVM.

Waar vind ik cijfers over de inflatie?
Cijfers over de inflatie in Nederland vindt u bij het CBS.
Cijfers over de inflatie in Europa vindt u bij Eurostat en de ECB.

Waar vind ik cijfers over de Nederlandse staatsschuld?
Informatie over de Nederlandse staatsschuld vindt u bij het Ministerie van Financiën, het CBS en het Agentschap van het Ministerie van Financiën.

Monetair beleid en wisselkoers

Waar vind ik het herfinancieringstarief van de ECB?
Het herfinancieringstarief van de ECB vindt u hier.

Wat is het herfinancieringstarief van de ECB?
Het herfinancieringstarief van de ECB, ook wel refirente genoemd, is de (minimumbied-)rente die geldt bij basisherfinancieringstransacties. Het tarief wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur van de ECB.

Waar vind ik het promessedisconto?
Deze vindt u in de tabel Rentetarieven van de ECB en in de tabel Officiële tarieven van De Nederlandsche Bank (1898 - 1998).

Waar vind ik informatie over herfinancieringsoperaties van DNB?
Deze informatie vindt u in de Balans van De Nederlandsche Bank (monetaire opstelling) onder het kopje verstrekte leningen en deposito's aan ingezetenen van het eurogebied en sector MFI's (kolom 1).

Waar staan de wisselkoersen van de euro?
Op de ECB-site vindt u iedere werkdag om 14.15 uur de dagelijks door de ECB vastgestelde referentiekoersen van de euro. DNB publiceert deze koersen voor 10.00 uur de volgende werkdag. U vindt hier de koersen van de belangrijkste vreemde valuta in dag-, maand-, kwartaal en jaarreeksen.

Pensioenfondsen

Waar vind ik de dekkingsgraden van pensioenfondsen?
De dekkingsgraden vindt u hier.

Welke rente moeten pensioenfondsen gebruiken bij het bepalen van hun dekkingsgraad?
De rente voor de bepaling van de dekkingsgraad vindt u hier.

Waar kan ik informatie vinden over de indexatie van pensioenen?
De gemiddelde indexatie van pensioenen staat hier.

Waar staan de statistieken uit de pensioenmonitor van vroeger?
Deze tabellen vindt u onder het trefwoord 'Pensioenregelingen'.

Waar vind ik een overzicht van alle geregistreerde pensioenfondsen?
Deze pensioenfondsen staan in Open Boek Toezicht.

Verzekeraars

Zijn de jaarverslagen en individuele gegevens van verzekeraars openbaar?
Ja, verzekeraars moeten hun jaarverslag, jaarrekening en eventuele aanvullende informatie over de winstdeling openbaar maken. DNB publiceert ook (individuele) gegevens over verzekeraars.

Waar vind ik een overzicht van alle geregistreerde verzekeraars?
Deze verzekeraars staan in Open Boek Toezicht.

Zijn er ook gegevens beschikbaar over zorgverzekeraars over de periode vóór 2006?
Nee.