Verzekeraars

DNB oefent toezicht uit op de Nederlandse verzekeringssector. Voor het grootste gedeelte van de sector is dit op basis van Solvency II, het nieuwe risico gebaseerde toezichtraamwerk dat is ingegaan per 1 januari 2016. In onderstaande grafieken zijn weergegeven de ontwikkeling van de solvabiliteitsratio en ontwikkelingen van de balanswaarden van de sector.


Bekijk ook deze andere dashboards
Bekijk ook deze andere dashboards