Structuur bankwezen

Dit dashboard laat een aantal aspecten zien van de structuur van het Nederlands bankwezen: aantallen banken gesplitst naar binnenlandse en buitenlandse afkomst en hun corresponderende balanstotalen. Verder is een aantal indicatoren gepresenteerd dat aangeeft in welke mate het Nederlands bankwezen geconcentreerd is. Zo hebben herstructureringen bij banken en overnames van banken door andere partijen invloed op de concentratie-indicatoren in onderstaande grafieken.


Bekijk ook deze andere dashboards
Bekijk ook deze andere dashboards