Spaargeld huishoudens

Dit dashboard toont de omvang en ontwikkelingen van alle tegoeden met een spaargeldkarakter, die door Nederlandse huishoudens worden aangehouden bij banken in Nederland. Tot spaargeld behoren deposito’s met een vaste looptijd en deposito’s met opzegtermijn (bijvoorbeeld internetspaarrekeningen). Naast een uitsplitsing van de omvang van het totale spaargeld, worden ook de actieve handelingen van spaarders (inleg en opname) en banken (bijschrijven van rente) weergegeven.


Bekijk ook deze andere dashboards
Bekijk ook deze andere dashboards